Tosya Eğitim Derneğimiz Hakkında

Eğitimin tanımlarından biri de; bireyin yaşadığı toplum içinde değeri olan , yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür.

Birey, aile, çevre, örgün ve yaygın eğitim kurumları vasıtası ile bir hayat algısı oluşturur. Oluşturduğu bu algı her şeyi ile kendine, içinde yaşadığı çevreye, doğaya ve diğer toplumlara da bakış açısını belirler. Bu yolla eğitim, kalıtsal etkiler dışında kişilik dediğim şeyin bir parçasını da oluşturur. Böylece tek tek bireyden topluma, tüm toplumdan tek tek bireylere karşılıklı bir etkileşim ortamının aracıdır. Toplumun hafızasını canlandırırken yeni ufukları işaret eder,yeni ve etkin değer yargıları da ortaya koyar.

Eğitimin nihai hedefi, topluma mutlu ve sorumlu bireyler kazandırmaktır. Bireyleri mutlu ve sorumlu insanlardan oluşan toplumlar iç huzur, barış, üretme, önder olma, çevreye ve tüm insanlığı olumlu katkılarda bulunma özelliklerine sahiptirler. Kısaca mutlu ve sorumlu bireyler içinde yaşadıkları toplumu geliştirme ve pozitif değerler ekleme olgunluğuna sahip kişiliklerdir.

h1

Bu gün dünyada tüm ülkeler eğitimin gücünün ve etkilerinin farkındadır. Bu yüzden genel bütçelerinin en önemli payını eğitime ayırıp, gelecekte eğitim yolu ile elde edecekleri artı değerleri hem bireysel hem de toplumsal gelişmişlik ölçütü olarak dünyadaki konumlarının belirleyicisi olacağının farkındadır. Yaşam boyu eğitim ya da beşikten mezara eğitim dediğimiz şey kişinin tüm yaşamı boyuca örgün ve yaygın eğitim kurumlarından en üst düzeyde yarar sağlamaktır.

Bizler eğitimin gücüne ve geleceğine inanarak ilçemizde daha verimli, etkin, sonuç alıcı ve üretken bir eğitim ve öğrenim ortamının sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapmak için sözleştik. El ele vermeye karar verdik. Bizler gençlerimizi kendine, çevreye saygılı; ülkesine ve ulusuna bağlı, üretken çağdaş bilime yol gösteren, kendini aşmış ve geleceğin Türkiye’sinden daha dinamik bir dünyayı kurmayı amaçlayan olgun ve seçkin bireyler olarak görmek istiyoruz.

Bu cümleden olarak Tosya Eğitim Derneği olarak bize düşen görevin; Örgün ve yaygın eğitim kurumları, aileler, meslek kuruluşları, eğitim çalışanları, gönüllü kuruluşları bir araya getirerek önce eğitimle ilgili durum tespiti yapmayı daha sonra sorunların konuşulmasını ve ne tür etkinlikler yapılarak var olanlar üzerine ne tür pozitif katkılar yapılabileceğini hep birlikte görüp yaşamak istiyoruz.

Düşüncelerimizin hayata geçirilmesinde katkı sunacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum.

Saygılarımla
Şemsettin LİMAN
TED BAŞKANI

h2

Derneğimize Destek Kampanyasıyla Eğitime Destek Olun Derneğimiz eğitim faaliyetlerini etkin bir biçimde sürdürebilmek için sizin desteğinize ihtiyaç duymaktadır.

Derneğimize yardım etmek isteyen bağışçılarımız için hesap numaralarımız :

VAKIFBANK Hesap NO: 00158007265134078 IBAN:TR320001500158007265134078