Dernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

ᴥ Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri içerisinde eğitim ve kültür çalışması ve faaliyetlerine yardımcı olmak.
ᴥ Öğrencilerin beden ve ruh sağlığının geliştirilmesi için yapılacak araştırma, koruma gibi faaliyetlerde gerekli maddi imkanları sağlamak.
ᴥ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Tosya ilçesindeki bütün okul öğrencileri arasında fakir öğrencileri belirleyerek bu fakir öğrencilerin her türlü okuma ve beslenme gibi ihtiyaçlarını temşn etmek.
ᴥ İlçemizde kırsal kesimden gelecek fakir ve okuma imkanı olmayan öğrencilerin okutulması için gerekli maddi ve manevi tedbirleri almak.
ᴥ Milli Eğitim Bakanlığınca yerine getirilmeyen araç ve malzemelerin okullara ve kendi bünyesine temin etmek.
ᴥ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile lojmanların yakıt ve donatımlarında yardımcı olmak.
ᴥ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce motorlu araçların bakım, yakıt, donatımlarında yardımcı olmak, ihtiyaç olacak motorlu ve motorsuz araçlar, ses ve cihazları, çeşitli modern elektirikli elektronik ders araçları ve cihazlarını temin etmek.
ᴥ İlçemizdeki bütün öğretmenlerin her türlü ihtiyaçlarına cevap veren ve öğretmenler arasında birlik ve beraberliği sağlamada önemli bir etken olan öğretmenevinin gelişmesi daha geniş ihtiyaçlara cevap verecek hale getirilmesi için ihtiyaç halinde her türlü maddi yardımda ve destekte bulunmak.
ᴥ Eğitim ve öğretimin daha iyi yapılması sebebiyle bu çalışmalarda yardımcı olacak her türlü toplantı, seminer, davet gibi faaliyetlerde yapılacak giderleri karşılamak.
ᴥ Başarılı öğrencileri ödüllendirmek.
ᴥ Üstün gayreti görülen personeli taltif etmek ve ödüllendirmek.
ᴥ Görevde iken veya emekli iken, vefat eden öğretmen ve ddiğer Milli Eğitim personelinin cenazesi için ihtiyaç duyulan giderlerden bir bölümünün karşılanması, gerektiğinde ailesine maddi destek sağalamak.
ᴥ Emekliye ayrılan personeller için yapılacak proğramların giderlerinin karşılanması, şilt temini.
ᴥ Naklen giden, görevden ayrılan personel için yapılacak proğramların giderlerinin karşılanması.
ᴥ Bakanlığımız mensuplarından inceleme, denetim, rehberlik için ilçemize gelecek görevlilerin misafir edilmesi ile ilgili giderlerin karşılanması.
ᴥ Derneğe lüzumlu taşınır ve taşınmaz mal alımı ve satımı.

DERNEĞE GİRİŞ ŞARTLARI:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Medeni halleri kullanabilir olmak.
c) Ağır hapis cezası veya takdirli suçlar dışında beş yıldan fazla hapis cezasına mahküm olmamak.
ç) Yüz kızartıcı suçlardan kesin hüküm giymemiş bulunmak.
d) Belirli bir aidat vermeyi taahhüt etmek.
e) Kamu görevlerinden yasaklanmamış olmak
f) Milli Eğitim Bakanlığınca bağlı olarak görev yapan öğretmenler ve diğer personel derneğe üye olabilir, ancak dernek organlarında görev alamaz.

DERNEKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA:
a) Her türlü taahhüt ettiği aidatlarını ödemek şartıyla istifa ederek üyekten ayrılabilir. Ölüm halinde üyelik kaydı silinir.
b) Aidatlarını üst üste 3 ay ödemeyen ve derneğin gayesine uygun hareket etmeyen, dernek kurma hakkını yitiren üyeler yönetim kurulu kararıyla onur kurulunda görüşü alınarak üyelikten çıkarılır. Üye kayıt defterinden kaydı silinir.
c) Dernekten çıkma veya çıkarılanlar dernek malları üzerinde hiçbir iddia edemezler.
ç) Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmalıdır.

E-Posta Üyeliği

E-Posta listemize üye olarak güncel duyuru ve etkinliklerden haberdar olun.

İletişim

  • TOSYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 37300
    TOSYA / KASTAMONU
  • TEL : ( 0 366 ) 313 18 84
    FAKS: ( 0 366 ) 313 18 84
  • tosyaegitimder@mynet.com www.tosyaegitimder.org.tr

Tosya Eğitim Derneği

Bize düşen görevin; Örgün ve yaygın eğitim kurumları, aileler, meslek kuruluşları, eğitim çalışanları, gönüllü kuruluşları bir araya getirerek önce eğitimle ilgili durum tespiti yapmayı daha sonra sorunların konuşulmasını ve ne tür etkinlikler yapılarak var olanlar üzerine ne tür pozitif katkılar yapılabileceğini hep birlikte görüp yaşamak istiyoruz.

Copyright © 2019 Tosya Eğitim Derneği